تبلیغات
علوم تجربی دوره راهنمایی oloom - سوال های فصل 11 علوم سوم راهنمایی

علوم تجربی دوره راهنمایی oloom
 منتظر نظرهای سازنده ی شما هستیم
 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 فروردین 1390 توسط م. عبدالهی

فصل یازدهم کتاب سوم

1.      بخشهای مختلف بدن چگونه با هم ارتباط پیدا می کنند؟

2.      هماهنگی چیست؟

3.      وظایف دستگاه عصبی را بنویسید؟

4.      سلولهای عصبی چه نام دارند؟

5.      دستگاه عصبی شامل چه بخشهای است؟

6.      دستگاه عصبی مرکزی شامل چه بخشی است و چه وظیفه ای دارد؟

7.      دستگاه عصبی محیطی شامل چه بخشی است و چه وظیفه ای دارد؟

8.      بزرگترین بخش مغز چه نام دارد؟

9.      نیم کره راست و چپ مخ چه وظایفی دارند؟

10.  نورونها از چه قسمتهای تشکیل شده اند؟

11.  جسم سلولی شامل چه بخشهای است؟

12.  اعصاب چگونه تولید می شود؟

13.  دندریت و آکسون چگونه تولید شده اند؟

14.  کار نورون چیست؟

15.  سیناپس چیست؟

16.  چگونگی انتقال پیام در سیناپس را شرح دهید؟

17.  جهت جریان در نورونهاچگونه است؟

18.  ویژگی و کار نورونهای حسی را بنویسید؟

19.  ویژگی و کار نورونهای حرکتی را بنویسید؟

20.  ویژگی و کار نورونهای رابط را بنویسید؟

21.  اعمال انعکاسی را تعریف کنید؟

22.  هورمون را تعریف کنید؟

23.  اندام هدف چیست؟

24.  وظیفه ی غدد هیپوفیز،تیرو ئید،فوق کلیه،غدد جنسی و لو زالمعده چیست؟

25.  چند نوع فعالیت که تحت کنترل چند هورمونند را نام ببرید؟

26.  هورمون عاطفه توسط چه غده ای تر شح می شود؟

27.  هورمون عواطف چگونه تأثیر خود را می گذارد؟

28.  تأثیر هورمون تیروئید در چه دروره ای است؟

29.  هورمون رشد توسط چه غده ای ترشح می شود و چگونه تأثیر می گذارد؟

30.  در مقدار قند خون چه هورمونهایی نقش دارند؟

31.  انسولین از چه غده ای ترشح می شود و چه نقشی دارد؟

طبقه بندی: نمونه سوالات علوم سوم راهنمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک